فروشگاه تخصصی فروش مقاله , فایل , پروژه و تحقیق دانشجویی
فروش با تخفیف 47000 مقاله دانشجویی

اطلاعیه فروشگاه

توجه : اگربرای خرید محصولات ما ، آدرس ایمیل ندارید میتوانید ایمیل مدیر فروشگاه را به آدرس kamyabnet.ir@gmail.com وارد کرده و با شماره تلفنتان برای خرید محصول مورد نظر اقدام کنید. ............................................................................................................................................... در صورت بروز مشکل میتوانید با شماره پشتیبانی فروشگاه ما در تلگرام با شماره 09906714989 یا با آیدی تلگرام Kamyabnetir@ ارتباط برقرار کنید. ............................................................................................................................................... برای خرید عمده تحقیق و مقاله دانشجویی به سایت کمیاب وب مراجعه کنید. www.kamyabweb.ir

طرح درس سالانه زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی

طرح درس سالانه زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی

دسته بندی : Word
نوع فایل.docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

 

بخشی از متن:

طرح درس سالانه زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی

 ماه

هفته

جلسه   

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه ها و وسایل موردنیاز

  ملا حظات

 مهر

هفته  اول

 1

آشنایی با دانش آموزان – مروری برکتاب سال اول-    

کتاب ــ تخته سیاه  گچ وسایل موجود در کلاس چارت

دانش آموزان  تمرینات را بامداد در خانه حل کنند

مهر

اول

 2

----

1-4

حل تمرینات دوره ای  شماره  1

کتاب ــ تخته سیاه گچ وسایل موجود در کلاس چارت

گفتگو(مکالمه)

 مهر

هفته

دوم

 تدریس قسمتهای Dialogue Patterns   آشنایی با رنگها- پرسش رنگها – تکرار لغات جدید

کتاب ــ تخته سیاه  گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- -   جعبه مدادرنگی

گروه بندی دانش آموزان (درست کردن چارت رنگها )

مهر

دوم

پرسش از مکالمه و الگوها بصورت مکالمه دونفره و روخوانی  -حل تمرینا  Drills       Oral

کتاب ــ تخته سیاه گچ وسایل موجود درکلاسچارتcd جعبه مدادرنگی

داشتن دفتر دیکته نصب چارت رنگها درکلاس

مهر

هفته

سوم

دیکته از درس اول –   حل نمونه ای از تمرینات

Write it down 

کتاب ــ تخته سیاه گچ دفتر دیکته – چارت

تمرینانوشتاری  را بامداد در خانه حل کنندپرسش گروهی What colour?   

مهر

سوم

پرسش لغات جدید حل تمرینات Write It Down تدریس صدای/U   /تدریس اعداد 15-20-

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ – چارت

گفتگو(مکالمه) تمرین اعداد گروهی و انفرادی

مهر

هفته

4

تدریس قسمتهای Dialogue, Patterns وتوضیح There is – There are –و سوالی ومنفی کردن آنها – تدریس لغات جدید

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچوسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت    

فعالیت تیمی

فعالیتهای خارج ازکتاب

مهر

4

پرسش از مکالمه و الگوها و روخوانی - حل تمرینات  Drills   Oral

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- -     

سفارش به تمرین دیکته

 ماه

هفته

جلسه   

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه ها و وسایل موردنیاز

ملا حظات

آبان

دیکته از درس دوم –   حل نمونه ای از تمرینات write it down

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ دفتر دیکته – چارت

تمرینات نوشتاری بامداد در خانه         

آبان

پرسش لغات جدید حل تمرینات  Write It Down تدریس صدای /   i: /  تدریس اعداد 21-30

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ – چارت 

سفارش به امتحان تمرین اعدادبه صورت گروهی و انفرادی

آبان

 

2

برگزاری امتحان کتبی شماره  1  از درس یک و دو   

برگه  سوالات چاپ شده

نظارت بر امتحان

آبان

2

رفع اشکال امتحان- تدریس قسمتهای Dialogue, Patterns – تدریس لغات جدید -  وتوضیح صفات ملکی  

کتاب ــ تخته سیاه ـ گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت

رسم ضمایر فاعلی وصفات ملکی توسط گروها ونصب آن در کلاس

آبان

پرسش از مکالمه و الگوها بصورت مکالمه دونفره و روخوانی - حل تمرینات Drills         Oral        

کتاب ــ تخته سیاه ـگچ وسایل موجوددر کلاس چارت – نوار CD-  فلش کارت   

سفارش به تمرین دیکته  - پرسش گروهی صفات ملکی

آبان

3

دیکته از درس سوم –   حل نمونه ای از تمرینات write it down -  تدریس اعضای سر وصورت 

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ

 دفتر دیکته – چارت

تمرینات نوشتاری  را بامداد در خانه حل کنند – رسم اعضا صورت با کاغذرسم در منزل  

آبان

4

پرسش لغات جدید - حل تمرینات  write it down– تدریس صدای    /aI/ پرسش صفات ملکی

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ

 –  فلش کارت    

 فعالیتهای خارج ازکتاب نصبچارت سروصورت درکلاس

آبان

4

تدریس اعداد  30-100 و تدریس قسمتهای Dialogue, Patterns   - تدریس لغات جدید

 کتاب ــ تخته سیاه ــ گچچارت – نوار CD-  فلش کارت-   ساعت دیواری

پرسش ساعت what time is it گروهی و انفرادی

 ماه

هفته

جلسه   

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه ها و وسایل موردنیاز

  ملا حظات

آذر

پرسش از مکالمه و الگوها بصورت مکالمه دونفره و روخوانی - حل تمرینات Drills      Oral        

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ چارت – نوار CD-  فلش کارت-   ساعت دیواری

پرسش ساعت گروهی وانفرادی سفارش به تمرین دیکته در منزل 

آذر

دیکته از درس چهار –   حل نمونه ای از تمرینات Write It Down

د فتر دیکته  کتاب  تخته سیاه گچ  فلش کارت ساعت دیواری

فعالیت تیمی فعالیتهای خارج ازکتاب

آذر

پرسش لغات جدید -  حل Write It Down  – تدریس صدای/   8  /   

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ  فلش کارت-   ساعت دیواری   

گفتگو(مکالمه) 

آذر

2

 تدریس قسمتهای Dialogue, Patterns  A, B  - تدریس لغات جدید وایام هفته توضیح   ساختار جملات امری و فعل منفی Don’t

کتاب ــ تخته سیاه گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت – تقویم

گفتگو(مکالمه ) گفتن جملات امری توسط معلم Listen and do توسط دانش آموزان 

آذر

3

پرسش از مکالمه و الگوها بصورت مکالمه دونفره و روخوانی - حل تمرینات Drills         Oral     

کتاب تخته سیاه گچ وسایل موجود در کلاس چارت  نوار CD- - فلش کارت    

گفتن جملاتامری توسط معلم Listen and doتوسط دانش آموزان گروهی و انفرادی   

آذر

3

دیکته از درس پنج –   حل نمونه ای از تمرینات Write It Down

دفتردیکته - کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاس

 گفتگوی  جملات امری با یکدیگر-درست کردن تقویم هفتگی

آذر

4

پرسش لغات جدید -  حل تمرینات Write It Down – تدریس صدای / u: /   پرسید ن  ایام هفته

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچوسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت

گفتگوی جملات امری – نصب تقویم هفتگی در کلاس

آذر

4

حل تمرینات دوره ای شماره دو –پرسیدن تمرینات از دانش آموزان و رفع اشکال

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ

چارت

نظارت برانجام تمرینات فعالیت های ترمیمی و جبرانی اعلام برگزاری آزمون درجلسه آینده

 ماه

هفته

جلسه   

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه ها و وسایل موردنیاز

ملا حظات

دی

1

برگزاری امتحان کتبی شماره  2 از درس یک تا پایان تمرینات دوره ای   

برگه  سوالات چاپ شده

 ( آماد گی برای ترم اول)

 دی

1

تدریس قسمتهای Dialogue, Patterns     تدریس لغات جدید توضیح ساختار جملات حال ساده ضمایر فاعلی  سوم شخص مفرد و فعلهایی که s  و  es می گیرند

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاسچارت – نوار CD- - فلش کارت -  گچ رنگی

گفتن جمله  و عوض نمودن فاعل جمله وتکرار آن (گروهی و انفرادی)

دی

 2

پرسش از مکالمه و الگوها بصورت مکالمه دونفره و روخوانی - حل تمرینات Drills      Oral   کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت

جمله سازی توسط دانش آموزان در مورد کارهای روزانه –سفارش به دیکته

 دی

2

دیکته از درس شیش –   حل نمونه ای از تمرینات

Write It Down

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ دفتر دیکته – چارت

نوشتن کارهای روزانه خود وخانواده درقالب جمله های کوتاه

دی

 ۳

آزمون ترم اول

دی

3

آزمون ترم اول

دی

4

آزمون ترم اول

دی

4

آزمون ترم اول

 ماه

هفته

جلسه   

درس

صفحه

موضوع واهداف مهم

رسانه ها و وسایل موردنیاز

  ملا حظات

بهمن

1

رفع اشکال -پرسش لغات جدید درس -حل تمرینات Write It Downتدریس صدای   /  w /  

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ – چارت -  فلش کارت

تشویق دانش آموزان به نوشتن وگفتن کارهای روزانه

بهمن

1

Dialogue, Patterns A ,B تدریس لغاتت شرح سوالی ومنفی کردن جمله با DoوDoes وdon’t و doesn’t وچگونگی حذف  sو es          

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ وسایل موجود در کلاس چارت – نوار CD- - فلش کارت -  گچ رنگی

گفتن جملات  و سوالای ومنفی کردن توسط دانش آموزان به صورت گروهی وانفرادی

بهمن

 2

پرسش از مکالمه و الگوها روخوانی - حل تمرینات Drills      Oral        

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ رنگی   چارت – نوار CD- - فلش کارت

سفارش به دیکته  گفتن جمله وسوالی منفی کردن توسط اعضای گروه

بهمن

2

دیکته از درس هفتم –حل نمونه ای از Write It Dow

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ- دفتر دیکته – چارت

سفارش به نوشتن تمرینات بامداد

بهمن

 

3

پرسش لغات جدید -حل تمرینات Write It Down  تدریس Reading تدریس صداهای /  ð  / /  θ   /       

کتاب ــ تخته سیاه ــ گچ – چارت -

پرسش درمورد   Reading  نظارت برانجام تمرینات – فعالیت های ترمیمی

بهمن

3

تدریس  Dialogue Patterns- تدریس لغات جدید توضیح در مورد ادوات استفهام یاWh ها

کتاب ــ تخته سیاه ـ گچ وسایل موجود در کلاس چارت نوارcd فلش کارت

پرسش وپاسخ باWh ها – گفتکو (مکالمه)

 بهمن

4

پرسش از مکالمه و الگوها بصورت مکالمه دونفره و روخوانی - حل


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
zaban_1805399_9298.zip34.9k

نظرسنجی
بیشتر به چه مطالبی نیازمندید؟